Investor

Topdanmark ønsker at informere åbent og fyldestgørende om koncernens forhold. På www.topdanmark.com stiller vi en række supplerende oplysninger til rådighed for vores interessenter.

Topdanmarks årsregnskabsmeddelelse 2019

Topdanmark offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2019 d. 23. januar 2020 omkring kl. 12.00 (CET).

Telefonkonference holdes samme dag kl. 15:30 (CET), på engelsk.

Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til:
DK dial-in-nummer: +45 3544 5583
SE dial-in-nummer: +46 8 5664 2661
UK dial-in-nummer: +44 203 194 0544
US dial-in-nummer: +1 855 269 2604

Topdanmarks aktie

Topdanmark har én aktieklasse. Aktierne er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsættelighed. Se videoen eller læs præsentationen om Topdanmarks equity story (in English). Læs mere

Prospekt for Topdanmark Forsikring

DKK 400,000,000 Floating Rate Restricted Tier 1 Perpetual Notes. Se prospekt (på engelsk)

 

 

God selskabsledelse
God selskabsledelse

Topdanmark har gennem flere år haft fokus på god selskabsledelse, og vi har løbende tilpasset vedtægter mv. til principperne om god selskabsledelse.

Læs mere

Risici nedbringes
Risici nedbringes

For at reducere risikopræmien på Topdanmark-aktien har Topdanmark i de senere år gradvist nedbragt koncernens risiko.

Læs mere

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk