Kapitalmodel

"Udlodning i Topdanmark er fra 1998 til 2017 sket i form af tilbagekøb af Topdanmark aktier. I denne periode er det vedtaget at annullere egne aktier svarende til 78,17 % af aktiekapitalen. På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet, at Topdanmark indstiller aktietilbagekøbet og overgår til udlodning via udbytte."

Lars Thykier, koncerndirektør

Kapitalmodel
Topdanmark ønsker ikke at ophobe unødvendig kapital. Egenkapital ud over, hvad der er nødvendigt for at drive forretningen, udloddes til aktionærerne.

Title Type

Kapitalmodel oktober 2019

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk