Ordinær generalforsamling i Topdanmark 12. april 2018

April 12, 2018 at 4:55 PM CEST

Ordinær generalforsamling i Topdanmark 12. april 2018

12. april 2018
Med. nr. 08/2018

Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden, og årsrapporten med bestyrelsens forslag til anvendelse af årsresultatet blev godkendt.

Generalforsamlingen vedtog, at ud over dansk kan engelsk, svensk eller norsk anvendes helt eller delvist på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 1,710 mio. kr. svarende til 19 kr. pr. aktie.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen, udstede konvertible gældsbreve og/eller udstede tegningsoptioner med eller uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer for en ny 5-årig periode indtil den 12. april 2023.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af Topdanmarks aflønningspolitik.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forhøje bestyrelsens ordinære grundhonorar for regnskabsåret 2018 fra 350.000 kr. til 385.000 kr.

Forslaget fra Topdanmarks aktionær, Thomas Meinert Larsen, hvorefter bestyrelsen opfordres til at indrette sine forretninger inden for en overordnet ramme, der sikrer, at den understøtter den i FN-regi indgåede globale klimaaftale fra 2015 (Paris aftalen) og i sin rapportering for 2017 at følge "Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures", blev ikke vedtaget.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer − Torbjörn Magnusson, Annette Sadolin, Lone Møller Olsen, Jens Aaløse, Ricard Wennerklint og Petri Niemisvirta blev genvalgt.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Torbjörn Magnusson som formand og Jens Aaløse som næstformand.

Revisionsudvalget består af Ricard Wennerklint (formand), Lone Møller Olsen og Annette Sadolin.

Aflønningsudvalget består af Torbjörn Magnusson (formand), Jens Aaløse og Mette Jensen.

Nomineringsudvalget består af Torbjörn Magnusson (formand) og Jens Aaløse.

Ernst & Young P/S, blev valgt som ny revisor for Topdanmark.

 

Den modelmæssige resultatprognose for 2018 er uændret 950-1.050 mio. kr. (jf. selskabsmeddelelse nr. 02/2018) under forudsætning af et aktieafkast på 7,0 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet den 29. december 2017. Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der afdækker de diskonterede hensættelser, netop er tilstrækkeligt til at dække diskonteringen og kursregulering af hensættelserne, mens de resterende rentebærende fordringer forudsættes at give et afkast på 1,86 % (den risikofri rente med et tillæg på 2,0 pp).

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Mobiltelefon: 40 25 35 24

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk