Medarbejderaktier

September 16, 2019 at 11:57 AM CEST

Medarbejderaktier

16. september 2019
Med. nr. 12/2019

Topdanmark har truffet beslutning om tildeling af medarbejderaktier
Topdanmark har i dag, i henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen, besluttet at tilbyde medarbejderne medarbejderaktier for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020.


Tildelingen baseres på aftaler om kontantlønnedgang og sker inden for rammerne af Ligningslovens § 7P. Tildeling sker d. 26. oktober 2020.
Omfattede personer vil være medarbejdere i Topdanmark og i datterselskaber direkte eller indirekte ejet af Topdanmark. Medarbejderne skal, for at kunne modtage
medarbejderaktier, være ansat senest den 1. oktober 2019, være månedslønnede og være beskæftiget minimum otte timer om ugen.
Medarbejderne skal være ansat på tildelingstidspunktet d. 26. oktober 2020.

Topdanmark benytter en del af sine egne aktier ved tildeling af medarbejderaktier. Der udstedes således ikke nye aktier.

Antallet af medarbejderaktier omfattet af ordningen vil afhænge af, hvor mange medarbejdere, der ønsker at gøre brug af tilbuddet. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at anslå,
hvor mange aktier der vil blive tildelt i medfør af ordningen. Tildeling af medarbejderaktier vil ikke påvirke årets resultat efter skat.


Eventuelle henvendelser:

Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Telefon: 44 74 40 17
Mobiltelefon: 40 25 35 24

Topdanmark A/S
CVR-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk