Topdanmark årsregnskabsmeddelelse 2018

January 24, 2019 at 12:01 PM CET

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2018
24. januar 2019 Meddelelse nr. 02/2019


Hovedelementer 2018

 • Resultat efter skat: 1.331 mio. kr. (2017: 1.733 mio. kr.)
 • Resultatet på 1.331 mio. kr. var bedre end forudsat i delårsrapporten for Q1-Q3 2018, hvor den modelmæssige resultatprognose lå på 1.200-1.300 mio. kr.
 • Combined ratio: 83,6 (2017: 82,0)
 • Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 87,5 (2017: 85,8)
 • Udvikling i præmieindtægt: skadeforsikring 1,7 %, livsforsikring 18,6 %
 • Resultat af livsforsikring: 228 mio. kr. (2017: 249 mio. kr.)
 • Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af skadeforsikringshensættelser:
  16 mio. kr. (2017: 396 mio. kr.).

Q4 2018

 • Resultat efter skat: 259 mio. kr. (Q4 2017: 379 mio. kr.)
 • Combined ratio: 81,7 (Q4 2017: 82,1)
 • Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 88,1 (Q4 2017: 86,3)
 • Udvikling i præmieindtægt: skadeforsikring 0,2 %, livsforsikring 31,2 %
 • Resultat af livsforsikring: 45 mio. kr. (Q4 2017: 42 mio. kr.)
 • Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af skadeforsikringshensættelser:
  -116 mio. kr. (Q4 2017: 65 mio. kr.).

Udlodning for 2018

 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes 1.350 mio. kr. for 2018 svarende til 15 kr. pr. udstedt aktie i form af udbytte. Det svarer til en payout ratio på 101,5 og en udbytteprocent på 5,2.

Modelmæssig resultatprognose for 2019

 • I forhold til den modelmæssige resultatprognose for 2019 i delårsrapporten for Q1-Q3 2018 er den forudsatte combined ratio for 2019 uændret 89-90 før afløbsresultat inkl. meromkostninger på ½-1 pp i forbindelse med investering i øget digitalisering og automatise­ring
 • Trods ophøret af distributionsaftalen med Danske Bank forudsættes en højere præmievækst i 2019 end realiseret i 2018
 • Den modelmæssige resultatprognose efter skat for 2019 er på 1.000-1.100 mio. kr. ekskl. afløbsresultat.

Webcast
I en webcast præsenterer kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden.

Telefonkonference
Med udgangspunkt i delårsrapporten og webcast afhol­des telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til CEO Peter Hermann og CFO Lars Thykier. Telefonkonferencen foregår på engelsk.

Deltag i telefonkonferencen ved at ringe 10-15 minutter før konferencens start til telefonnummer:
DK dial-in-nummer: +45 3544 5583
UK dial-in-nummer: +44 203 194 0544
US dial-in-nummer: +1 855 269 2604

Bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen.

Eventuelle henvendelser:

Peter Hermann, CEO
Direkte telefon: 44 74 44 50

Lars Thykier, CFO
Direkte telefon: 44 74 37 14

Steffen Heegaard, kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 44 74 40 17, mobil: 40 25 35 24Vedhæftet fil

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk