Topdanmark delårsrapport for Q1-Q3 2018

October 22, 2018 at 3:02 PM CEST

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2018

22. oktober 2018 Meddelelse nr. 14/2018

 

Hovedelementer
Q1-Q3 2018

 • Resultat efter skat: 1.071 mio. kr. (Q1-Q3 2017: 1.353 mio. kr.)
 • Resultat pr. aktie: 12,4 kr. (Q1-Q3 2017: 15,8 kr.)
 • Combined ratio: 84,2 (Q1-Q3 2017: 81,9)
 • Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 87,3 (Q1-Q3 2017: 85,6)
 • Udvikling i præmieindtægt: skadeforsikring 2,2 %, livsforsikring 14,1 %
 • Resultat af livsforsikring: 182 mio. kr. (Q1-Q3 2017: 207 mio. kr.)
 • Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af skadeforsikringshensættelser:
  132 mio. kr. (Q1-Q3 2017: 330 mio. kr.).

Q3 2018

 • Resultat efter skat: 459 mio. kr. (Q3 2017: 464 mio. kr.)
 • Resultat pr. aktie: 5,3 kr. (Q3 2017: 5,4 kr.)
 • Combined ratio: 81,6 (Q3 2017: 82,0)
 • Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 84,8 (Q3 2017: 86,1)
 • Udvikling i præmieindtægt: skadeforsikring 2,2 %, livsforsikring 1,3 %
 • Resultat af livsforsikring: 77 mio. kr. (Q3 2017: 79 mio. kr.)
 • Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af skadeforsikringshensættelser:
  92 mio. kr. (Q3 2017: 109 mio. kr.).

Modelmæssig resultatprognose for 2018

 • Den forudsatte combined ratio for 2018 er forbedret fra 88-89 til 86-87 ekskl. afløbsresultat i Q4 2018, og fortsat inkl. meromkostninger på ½-1 pp i forbindelse med investering i øget digitalisering og automatise­ring
 • Der forudsættes fortsat en positiv præmievækst i skadeforsikring
 • Den modelmæssige resultatprognose for 2018 er opjusteret med 150 mio. kr. til 1.200-1.300 mio. kr. efter skat ekskl. afløbsresultat i Q4 2018 svarende til et resultat pr. aktie på 14,5 kr.
 • Den modelmæssige resultatprognose for 2018 er udarbejdet på baggrund af kurserne 28. september 2018. Investeringsresultatet efter forrentning og kursregulering af skadeforsikrings­hensættelser ligger omkring 50 mio. kr. før skat under det forudsatte i perioden 1. til 12. oktober 2018.  

Forudsætninger for 2019

 • For 2019 forudsættes en positiv præmievækst og en combined ratio på 89-90 før afløbsresultat.

Webcast
I en webcast præsenterer kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden.

Telefonkonference
Med udgangspunkt i delårsrapporten og webcast afhol­des telefonkonference i dag kl. 17:00 (CET), hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til CEO Peter Hermann og CFO Lars Thykier. Telefonkonferencen foregår på engelsk.

Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til:
DK dial-in-nummer: +45 3544 5583
UK dial-in-nummer: +44 203 194 0544
US dial-in-nummer: +1 855 269 2604

10-15 minutter før konferencens start. Bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen.

Eventuelle henvendelser:

Peter Hermann, CEO
Direkte telefon: 44 74 44 50

Lars Thykier, CFO
Direkte telefon: 44 74 37 14

Steffen Heegaard, kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 44 74 40 17, mobil: 40 25 35 24

 

Vedhæftet fil

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk