Topdanmark delårsrapport for 1. kvartal 2018

April 23, 2018 at 12:22 PM CEST
 

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2018
23. april 2018 Meddelelse nr. 10/2018

Hovedelementer
Q1 2018

 • Resultat efter skat: 267 mio. kr. (Q1 2017: 415 mio. kr.)
 • Resultat pr. aktie: 3,1 kr. (Q1 2017: 4,8 kr.)
 • Combined ratio: 85,2 (Q1 2017: 85,8)
 • Combined ratio ekskl. afløbsgevinster: 88,0 (Q1 2017: 89,0)
 • Udvikling i præmieindtægt: skadeforsikring 1,7 %, livsforsikring 18,6 %
 • Resultat af livsforsikring: 44 mio. kr. (Q1 2017: 72 mio. kr.)
 • Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering
  af skadeforsikringshensættelser: -19 mio. kr. (Q1 2017: 152 mio. kr.).

Modelmæssig resultatprognose for 2018

 • Den forudsatte combined ratio for 2018 er forbedret fra 90-91 til 88-89 ekskl. afløbsresultat i Q2-Q4 2018,
  fortsat inkl. meromkostninger på ½-1 pp i forbindelse med investering i øget digitalisering og automatise­ring
 • Der forudsættes fortsat en positiv præmievækst i skadeforsikring
 • Den modelmæssige resultatprognose for 2018 opjusteres fra 950-1.050 mio. kr. efter skat til
  1.050-1.150 mio. kr. efter skat og ekskl. afløbs-resultat i Q2-Q4 2018.

Webcast
I en webcast præsenterer kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden.

Telefonkonference
Med udgangspunkt i delårsrapporten og webcast afhol­des telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor der er mulighed for at stille spørgsmål
til adm. direktør Peter Hermann og CFO Lars Thykier.
Telefonkonferencen foregår på engelsk.

Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til:
DK dial-in-nummer: +45 3544 5583
UK dial-in-nummer: +44 203 194 0544
US dial-in-nummer: +1 855 269 2604

10-15 minutter før konferencens start. Bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen.

Eventuelle henvendelser:

Peter Hermann, CEO
Direkte telefon: 44 74 44 50

Lars Thykier, CFO
Direkte telefon: 44 74 37 14

Steffen Heegaard, kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 44 74 40 17, mobil: 40 25 35 24

 

Vedhæftet fil

 

 

 
RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk