Udstedelse af optioner

January 2, 2019 at 9:57 AM CET

2. januar 2019
Med. nr. 01/2019


Udstedelse af optioner

Siden 1998 har Topdanmark haft et revolverende aktieoptionsprogram for direktionen og en række ledende medarbejdere. Ligesom i de tidligere år er strikekursen fastsat ud fra kursen (gennemsnit af alle handler) på Topdanmark-aktien på årets sidste handelsdag.

For 2019 er der udstedt 158.682 aktieoptioner til direktion og en række ledende medarbejdere. Strikekursen på 333 er bestemt som 110 % af kursen på Topdanmark-aktien den 28. december 2018 (gennemsnit af alle handler).

Ud over det revolverende program er der for 2019 udstedt 115.000 aktieoptioner til en kreds af andre ledende medarbejdere, der har ydet en særlig indsats eller på anden måde bidraget ekstraordinært til værdiskabelsen i selskabet.

Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsresultatet for 2021 i 2022 og senest efter offentliggørelsen af årsresultatet for 2023 i 2024. I den mellemliggende periode kan optionerne udnyttes indtil tre bankdage efter Topdanmarks offentliggørelse af hel- og halvårsmeddelelser samt kvartalsmeddelelser.

Omkostningen til udstedelse af optionerne udgør 10 mio. kr. Omkostningen er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen under forudsætning af en aktiekurs på 302,68, en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven den 28. december 2018, en fremtidig volatilitet på 22 % p.a., et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildelinger af aktieoptioner og i øvrigt i henhold til IFRS 2 om aktiebaseret aflønning.


Eventuelle henvendelser:
Lars Thykier, koncerndirektør
Tlf: 4474 3714

Topdanmark A/S
CVR-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk