IR-politik

Topdanmark ønsker at informere investorer, analytikere og andre interessenter åbent og fyldestgørende om kon­cernens forhold. Formålet hermed er i videst muligt om­fang at sikre:

 • At de værdiskabende aktiviteter afspejles i en fair kurs på Topdanmark-aktien
 • At Topdanmark-aktien ikke bliver handlet med en rabat på grund af manglende information
 • At der opnås et højt kendskab og tillid til Topdanmark-aktien
 • At der gennem en ensartet og konsistent informations­strøm er en lav volatilitet i Topdanmark-aktien, hvilket er med til at mindske kapitalomkost­ningerne

Topdanmark søger at være aktiv og opsøgende over for investorer i ind- og udland ved brug af informationskana­ler som:

 • Investormøder
 • Telefonmøder
 • Telefonkonferencer
 • Webcast
 • Investerings- og forsikringskonferencer.

Topdanmark-aktien er noteret på NASDAQ Copen­hagen A/S og indgår i følgende indeks:

 • C25-indeks
 • OMXC Large Cap

Den daglige omsætning i Topdanmark-aktien på NASDAQ Copenhagen A/S lå i 2018 på 44 mio. kr. mod 33 mio. kr. i 2017. NASDAQ Copenhagen A/S er fortsat den primære børs for handel med Topdanmark-aktien med en markedsandel i 2018 på 72 % (2017: 68 %). Andelen af omsætningen i Topdanmark-aktien udgjorde således 28 % på andre handelsplatforme som Cboe-CXE, Cboe-BXE og Turquoise.

Den samlede daglige omsætning i Topdanmark-aktien på alle platforme udgjorde således 61 mio. kr. i 2018 mod 48 mio. kr. i 2017.

Da de danske institutionelle investorer i en årrække har øget den udenlandske andel af aktieporteføljerne, har Topdanmark øget andelen af navnenoterede, udenlandske aktionærer. Fra 1997 til 18. oktober 2019 er andelen af udenlandske aktionærer steget fra 2 % til 73 %.

Policies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk