Aktiekapital

Topdanmark har én aktieklasse. Aktierne er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsættelighed. Aktierne skal være registreret i Topdanmarks aktiebog enten ved navnenotering eller ved indskrivning i selskabets eget indskrivningssystem. Ingen aktier har særlige rettigheder.

Siden 1989 har der været foretaget følgende aktieudvidelser og nedskrivninger af aktiekapitalen som følge af tilbagekøb af egne aktier.

  Antal aktier Kurs Nettoprovenu
(mio. kr.)
Aktiekapital
(antal aktier)
Tilbagekøbt / nedskrevet
(antal aktier)
Tilbagekøbt mio. kr.
2017 Nedskrivning 4.4 -5.000.000 175,27 -876,3 90.000.000 322.362.500 17.706,1
2016 Nedskrivning 7.4 -10.000.000 187,98 -1.879,8 95.000.000 317.362.500 16.829,8
2015 Nedskrivning 15.4 -10.000.000 169,89 -1.698,9 105.000.000 307.362.500 14.950,0
2014 Nedskrivning 10.4 -10.000.000 144,74 -1.447,4 115.000.000 297.362.500 13.251,1
2013 nedskrivning 17.4 -12.500.000 112,96 -1.412,0 125.000.000 287.362.500 11.803,7
2012 nedskrivning 19.4 -10.758.960 87,438 -940,7 137.500.000 274.862.500 10.391,7
2011 nedskrivning 12.4 -8.406.540 73,629 -619,0 148.258.960 264.103.540 9.451,0
2011 emission 1.398.000 60.80 85,0 156.665.500    
2010 nedskrivning 23.11 -15.602.030 67,514 -1.053,4 155.267.500 255.697.000 8.832,0
2010 emission 267.500 60.80 16,3 170.869.530    
2010 emission 117.000 60.80 7,1 170.602.030    
2010 emission 176.000 60.80 10,7 170.485.030    
2010 emission 1.244.100 47.80 59,5 170.309.030    
2009 emission 372.500 47.80 17,8 169.064.930    
2009 emission 708.900 48.10 34,1 168.692.430    
2009 emission 17.500 47.80 0,8 167.983.530    
2009 emission 1.107.000 34.90 38,6 167.966.030    
2008 emission 145.530 34.90 5,1 166.859.030    
2008 emission 35.000 42,271 1,5 166.713.500    
2008 nedskrivning
15.4
-2.400.000 72,83 -174,8 166.678.500 240.094.970 7.778,6
2008 emission 115.000 47,80 5,5 169.078.500    
2008 emission 163.500 41,779 6,8 168.963.500    
2007 nedskrivning 13.12 -7.510.000 86,446 -649,2 168.800.000 237.694.970 7.603,8
2007 nedskrivning 17.9 -8.209.000 98,317 -807,1 176.310.000 230.184.970 6.954,6
2007 nedskrivning
26.4l
-6.963.470 95,541 -665,3 184.519.000 221.975.970 6.147,5
2007 emission 119.000 34,90 4,2 191.482.470    
2007 emission 1.263.470 34,90 44,1 191.363.470    
2006 nedskrivning
21.11
-5.487.160 81,451 -446,9 190.100.000 215.012.500 5.482,2
2006 nedskrivning
22.8
-4.998.910 77,905 -389,4 195.587.160 209.525.340 5.035,3
2006 nedskrivning
25.4
-7.000.000 50,104 -350,7 200.586.070 204.526.430 4.645,9
2005 medarb. emission 600.000 17,956 10,8 207.586.070    
2005 nedskrivning
19.4
-6.140.260 42,184 -259,0 206.986.070 197.526.430 4.295,2 
2005 nedskrivning
3.1
-6.127.360 39,619 -242,8 213.126.330 191.386.170 4.036,2
2004 nedskrivning
16.8
-8.035.380 36,524 -293,5 219.253.690 185.258.810 3.793,4
2004 nedskrivning
20.4
-7.311.360 35,79 -261,7 227.289.070 177.223.430 3.499,9
2004 nedskrivning
2.1
-5.797.170 31,735 -184,0 234.600.430 169.912.070 3.238,2
2003 nedskrivning
25.11
-6.777.410 29,453 -199,6 240.397.600 164.114.900 3.054,2
2003 medarb. emission 2.000.000 9,935 19,9 247.175.010    
2003 nedskrivning
18.8
-8.652.370 24,043 -208,0 245,175,010 157.337.490 2.854,6
2003 nedskrivning
28.4
-7.570.070 19,896 -150,6 253.827.380 148.685.120 2.646,6
2002 nedskrivning
26.11
-7.533.800 19,513 -147,0 261.397.450 141.115.050 2.496,0
2002 nedskrivning
1.5
-25.903.880 21,813 -565,0 268.931.250 133.581.250 2.349,0
2001 medarb. emission     2.500.000 5,573 13,9 294.835.130    
2001 nedskrivning
21.8
-21.298.160 23,160 -493,3 292.335.130 107.677.370 1.784,0
2001 nedskrivning
1.5
-1.834.000 20,00 -36,7 313.633.290 86.379.210 1.290,7
2001 nedskrivning
30.1
-23.147.900 18,00 -416,7 315.467.290 84.545.210 1.254,0
2000 nedskrivning
5.12
-10.390.660 15,332 -159,3 338.615.190 61.397.310 837,3
2000 nedskrivning
22.8
-9.374.300 14,341 -134,4 349.005.850 51.006.650 678,0
2000 nedskrivning
16.5
-4.023.650 14,744 -59,3 358.380.150 41.632.350 543,6
1999 nedskrivning
8.12
-25.678.200 13,233 -339,8 362.403.800 37.608.700 484,3
1999 nedskrivning
18.5
-7.520.500 11,36 -85,4 388.082.000 11.930.500 144,5
1999 medarb. emission 3.800.000 2,69 10,2 395.602.500    
1998 nedskrivning
14.5
-4.410.000 13,398 -59,1 391.802.500 4.410.000 59,1
1997 medarb. emission 4.200.000 2,56 10,8 396.212.500    
1995 m. fortegningsret 78.402.500 5,00 367,0 392.012.500    
1994 rettet emission 28.510.000 6,15 169,1 313.610.000    
1992 rettet emission 9.000.000 6,47 58,1 285.100.000    
1990 medarb. emission 4.200.000 2,35 8,7 276.100.000    
1990 rettet emission 50.000.000 13,50 653,7 271.900.000    
Ultimo 1989 221.900.000     221.900.000    

 

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk