Sammensætning af aktionærer

I aktiebogen var der pr. 18. oktober 2019 registreret 36.488 aktionærer.

Aktionærkredsen kan med udgangspunkt i aktiebogen pr. 18. oktober 2019 opdeles i følgende kategorier:

Aktionærkategorier Andel
Sampo plc 47 %
Øvrige udenlandske investorer 26 %
Danske institutionelle investorer 4 %
Private, fonde mv. 15 %
Egne aktier 3 %
Medarbejdere mv. 4 %
Ikke navnenoterede aktionærer 1 %
Aktionærer med over 5 % ejerandel i Topdanmark Andel
Sampo plc 46,66 %

Oplysningerne stammer fra det enkelte selskabs seneste offentliggjorte årsrapport eller en senere udsendt fondsbørsmeddelelse.

Udvikling i udenlandsk ejerandel ekskl. Eureko/EurAPCo pr. 18. oktober 2019
Udvikling i ejerandel

 

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk