Sammensætning af aktionærer

I aktiebogen var der pr. 12. oktober 2018 registreret 37.344 aktionærer.

Aktionærkredsen kan med udgangspunkt i aktiebogen pr. 12. oktober 2018 opdeles i følgende kategorier:

Aktionærkategorier Andel
Sampo plc 47 %
Øvrige udenlandske investorer 24 %
Danske institutionelle investorer 4 %
Private, fonde mv. 14 %
Egne aktier 4 %
Medarbejdere mv. 5 %
Ikke navnenoterede aktionærer 2 %
Aktionærer med over 5 % ejerandel i Topdanmark Andel
Sampo plc 46,66 %

Oplysningerne stammer fra det enkelte selskabs seneste offentliggjorte årsrapport eller en senere udsendt fondsbørsmeddelelse.

Udvikling i udenlandsk ejerandel ekskl. Eureko/EurAPCo pr. 12. oktober 2018
Udvikling i ejerandel

 

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk